1 result for tag: erte


ERTE vinculat al COVID-19

Responem a les preguntes més freqüents en relació amb els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTE) fruit del COVID-19. ...