Assessorament Jurídic Processal

En l’ambit del dret processal oferim assistència jurídica en el context contenciós, com podria ser l’arbitratge, o l’avaluació de riscos i planificació estratègica en fase precontenciosa.

Com podem ajudar-te en matèria de dret processal?

  • Fase precontenciosa: Avaluem riscos, proposem alternatives legals, definim estratègies de defensa, etc .
  • Procediments civils i mercantils.
  • Gestió d’impagats.
  • Dret concursal.
  • Sol·licitud de diligències preliminars i de comprovació de fets, mesures d’assegurament de la prova i mesures cautelars.
  • Procediments contenciosos administratius.
  • Actuacions davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques, així com Oficina d’Harmonització del Mercat Interior : Marca, dibuix i model comunitari.
  • Recursos de divers gènere davant instàncies administratives i tribunals espanyols.
  • Execució de sentències, laudes arbitrals i altres títols executius nacionals i internacionals.
SI DESITJA MÉS INFORMACIÓ NO DUBTI EN CONTACTAR AMB NOSALTRES