Assessoria Comptable i Financera

El bon assessor comptable és aquell professional que facilita que els comptes d’una empresa reflecteixin fidelment la realitat de la seva situació i el seu patrimoni. Per a això, és imprescindible comptar amb professionals al dia de la normativa legal i els principis comptables vigents.

Com podem ajudar-te amb la teva gestió comptable?

  • Confecció d’un Pla Comptable adaptat.
  • Comptabilització de les factures de l’Empresa d’acord amb el PGC.
  • Actualització de comptabilitats endarrerides.
  • Revisió de la comptabilitat auxiliar i confecció dels seients tècnics i tancament comptable.
  • Liquidació trimestral i anual d’impostos.
  • Anàlisi i disseny dels estats financers: Balanç de situació, Compte de pèrdues i guanys i compte de resultats
  • Informes periòdics que permeten avaluar el seu negoci.
  • Gestió comptable in company: Outsourcing de serveis comptables. Un nostre professionals, recolzat pel nostre equip, es desplaça a l’empresa del client per a realitzar des de les tasques comptables fins al seu arxiu.
  • Auditoria comptable i Servei d’anàlisi financera que inclou valoració de la companyia target, anàlisi de projectes d’inversió, elaboració d’estratègies de finançament, consolidació i anàlisi d’estats financers.
  • Realització de Due Diligence comptable de forma coordinada amb els responsables d’altres àrees.
SI DESITJA MÉS INFORMACIÓ NO DUBTI EN CONTACTAR AMB NOSALTRES