Assessoria Laboral

L’assessorament laboral està relacionat amb tot le que té a veure amb l’empresa i els seus treballadors, el dret del Treball i de la Seguretat Social.

Cóm et podem ajudar en la gestió laboral de la teva empresa?

  • Contractes laborals: diferents modalitats contractuals en funció de les tasques i del candidat escollit.
  • Estudi de bonificacions i/o subvencions per a col·lectius laborals.
  • Confecció dels fulls de salari d’acord amb els convenis vigents , i també butlletins de cotització a la Seguretat Social.
  • Assessorament en matèria de seguretat social en inspeccions.
  • Preparació i assistència a Inspeccions de treball i Seguretat Social.
  • Estrangeria : Tramitació d’expedients de residència i / o treball per compte d’altri o pròpia , anàlisi de les diferents possibles vies d’autorització de l’activitat laboral en Espanya i CEE.
  • Plans d’incentius a directius i treballadors.
  • Assessorament d’aspectes contractuals i retributius, matèries de Seguretat Social i de previsió social complementària i extinció de contractes.
  • Expedients de regulació d’ocupació, modificació de condicions de treball i de trasllat: Preparació de documentació, gestió de les notificacions, assistència en la negociació, redacció d’actes i acords i en les reunions amb la Inspecció de Treball i l’autoritat laboral.
  • Direcció lletrada de recursos.
SI DESITJA MÉS INFORMACIÓ NO DUBTI EN CONTACTAR AMB NOSALTRES