Prohibició d’anar a treballar per a serveis no essencials

El passat diumenge el consell de ministres va aprovar el Reial decret-llei 10/2020 que estableix un permís retribuït obligatori i recuperable per a aquells empleats que treballin en sectors considerats com a serveis no essencials. ...

Read More


Línia d’Avals per garantir la liquiditat d’autònoms i empreses

El consell de ministres ha aprovat un acord que recull les característiques dels crèdits avalats per l’Estat que poden sol·licitar les empreses i els autònoms afectats per la crisi sanitària del coronavirus....

Read More


Covid-19: Afectacions tributàries i comptes anuals

Us informem sobre les afectacions tributàries contingudes i de presentació de comptes anuals contingudes en el nou Reial decret 8/2020....

Read More


ERTE vinculat al COVID-19

Responem a les preguntes més freqüents en relació amb els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTE) fruit del COVID-19. ...

Read More